Zastrzeżenie

Informacje podane na tej stronie internetowej służą wyłącznie do ogólnych celów informacyjnych. Nie składamy żadnych oświadczeń ani gwarancji jakiegokolwiek rodzaju, wyraźnych lub dorozumianych, dotyczących kompletności, dokładności, wiarygodności, przydatności lub dostępności informacji zawartych na stronie internetowej. Użytkownik polega na takich informacjach wyłącznie na własne ryzyko.

Użytkownik korzysta ze strony internetowej i jej zawartości według własnego uznania i na własne ryzyko. Nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody, w tym między innymi za szkody bezpośrednie, pośrednie, przypadkowe, wtórne lub moralne, wynikające z korzystania z tej witryny lub z nią związane.

Nie gwarantujemy dokładności, funkcjonalności ani dostępności witryny przez cały czas. Zastrzegamy sobie prawo do modyfikowania, aktualizowania lub usuwania wszelkich treści na stronie internetowej bez uprzedniego powiadomienia.

W niniejszej witrynie mogą znajdować się łącza do zewnętrznych witryn lub zasobów. Nie popieramy ani nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za treść, politykę prywatności lub praktyki tych stron internetowych osób trzecich.

Informacje zawarte na tej stronie nie powinny być traktowane jako profesjonalna porada. Zaleca się skonsultowanie się z wykwalifikowanym specjalistą w celu uzyskania konkretnych porad lub informacji związanych z konkretną sytuacją.

Korzystając z tej witryny, użytkownik przyjmuje do wiadomości i akceptuje w całości niniejsze zastrzeżenie. Jeśli nie zgadzasz się z jakąkolwiek częścią tego zastrzeżenia, prosimy o powstrzymanie się od korzystania z witryny.