Zasady i warunki

Last Updated: 24/05/2023

Prosimy o uważne zapoznanie się z niniejszym Regulaminem („Regulamin”) przed rozpoczęciem korzystania ze strony kalkulatorspalania.pl („Strona”) obsługiwanej przez kalkulatorspalania.pl („my”, „nas” lub „nasz”).

Akceptacja Warunków

Uzyskując dostęp do Witryny lub korzystając z niej, użytkownik wyraża zgodę na przestrzeganie niniejszych Warunków oraz wszystkich obowiązujących przepisów prawa i regulacji. Jeśli użytkownik nie zgadza się z którymkolwiek z niniejszych Warunków, nie może korzystać z Witryny ani uzyskiwać do niej dostępu.

Licencja na użytkowanie

Zezwala się na tymczasowe pobranie jednej kopii materiałów (informacji lub oprogramowania) znajdujących się na stronie internetowej wyłącznie do osobistego, niekomercyjnego, przejściowego przeglądania. Jest to udzielenie licencji, a nie przeniesienie tytułu własności, a w ramach tej licencji użytkownik nie może

modyfikować ani kopiować materiałów
Wykorzystywać materiałów do jakichkolwiek celów komercyjnych lub do publicznego wyświetlania (komercyjnego lub niekomercyjnego).
Podejmować prób dekompilacji lub inżynierii wstecznej jakiegokolwiek oprogramowania zawartego w Witrynie.
Usuwać z materiałów jakichkolwiek informacji o prawach autorskich lub innych prawach własności.

Niniejsza licencja wygasa automatycznie w przypadku naruszenia któregokolwiek z tych ograniczeń i może zostać wypowiedziana przez nas w dowolnym momencie.

Wyłączenie odpowiedzialności

Materiały na Stronie są dostarczane na zasadzie „tak jak jest”. Nie udzielamy żadnych gwarancji, wyraźnych ani dorozumianych, i niniejszym zrzekamy się i negujemy wszelkie inne gwarancje, w tym między innymi dorozumiane gwarancje lub warunki przydatności handlowej, przydatności do określonego celu lub nienaruszania własności intelektualnej lub innego naruszenia praw. Ponadto nie gwarantujemy ani nie składamy żadnych oświadczeń dotyczących dokładności, prawdopodobnych wyników lub niezawodności korzystania z materiałów na stronie internetowej lub w inny sposób związanych z takimi materiałami lub na jakichkolwiek stronach powiązanych z witryną.

Ograniczenia

W żadnym wypadku my ani nasi dostawcy nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody (w tym, bez ograniczeń, szkody z tytułu utraty danych lub zysków, lub z powodu przerwy w działalności) wynikające z korzystania lub niemożności korzystania z materiałów na stronie internetowej, nawet jeśli my lub nasz upoważniony przedstawiciel został powiadomiony ustnie lub pisemnie o możliwości wystąpienia takich szkód. Ponieważ niektóre jurysdykcje nie zezwalają na ograniczenia dorozumianych gwarancji lub ograniczenia odpowiedzialności za szkody wynikowe lub przypadkowe, ograniczenia te mogą nie mieć zastosowania do użytkownika.

Poprawki i błędy

Materiały pojawiające się na Stronie mogą zawierać błędy techniczne, typograficzne lub fotograficzne. Nie gwarantujemy, że jakiekolwiek materiały na Stronie są dokładne, kompletne lub aktualne. Możemy wprowadzać zmiany w materiałach zawartych na Stronie w dowolnym momencie bez powiadomienia. Nie zobowiązujemy się jednak do aktualizacji tych materiałów.

Linki

Nie sprawdziliśmy wszystkich witryn połączonych z Witryną i nie ponosimy odpowiedzialności za zawartość takich witryn. Włączenie jakiegokolwiek linku nie oznacza poparcia przez nas danej strony. Użytkownik korzysta z takich witryn na własne ryzyko.

Modyfikacje

Możemy zmienić niniejsze Warunki w dowolnym momencie bez powiadomienia. Korzystając z Witryny, użytkownik wyraża zgodę na przestrzeganie aktualnej wersji niniejszych Warunków.

Prawo właściwe

Niniejsze Warunki podlegają i będą interpretowane zgodnie z prawem [jurysdykcja użytkownika], bez względu na przepisy kolizyjne.

Kontakt

W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących niniejszych Warunków, prosimy o kontakt za pomocą danych kontaktowych podanych w Witrynie.

Korzystając z Witryny, użytkownik potwierdza, że przeczytał, zrozumiał i zgadza się przestrzegać niniejszych Warunków oraz wszystkich obowiązujących przepisów prawa i regulacji.